La IA és molt més que ChatGPT

img-20230731093115


Les noves tecnologies han estat l’eix vertebrador del canvi i transformació digital de les empreses en els últims anys, especialment a partir de l’any 2020 amb l’acceleració que va suposar un context com la pandèmia. Ara bé, no tots els sectors han posat la mateixa atenció en aquest canvi, ni tots es trobaven en el moment adequat per fer-ho. La banca és un bon exemple de com la tecnologia ha canviat la manera d’entendre les gestions financeres amb beneficis evidents no només per les mateixes entitats sinó també pels seus clients i treballadors.

Actualment, el 100% de les organitzacions financeres considera la Intel·ligència Artificial (IA) com una tecnologia clau. Com a cas, d’ús concret, al nostre país, el 70% de les entitats ja la fan servir per automatitzar la gestió de processos amb alts volums de documentació. Això vol dir, que davant del procés d’un préstec hipotecari, per exemple, la venda per part d’un banc a un fons d’inversió de carteres NPL, la IA permet reduir d’una manera radical els temps de processament, els costos i els errors comparant amb un enfocament tradicional i manual. Es calcula que, aproximadament, una entitat financera pot reduir entorn d'un 50% els costos i reduir els temps de dies a pocs minuts. Per tal que això sigui possible existeixen empreses externes que ofereixen aquest servei a la banca i que han vist triplicat el volum de feina en els últims anys.

Avui en dia, aquest tipus de proveïdors externs poden arribar a l’automatització de més d’un milió de pàgines al dia, de prop de 200 tipus de documents diferents. Unes dades que serveixen per posar en evidència que la feina feta per una solució tecnològica com és la IA garanteix un treball més efectiu.

La banca porta, per tant, la davantera en aquest tipus de procediments automatitzats, però de mica en mica són altres els sectors, especialment aquells que requereixen el tractament d’un volum important de documents, com per exemple les companyies d’assegurances per la tramitació de sinistres, o bé despatxos d’advocats o inclòs l’administració pública, que també comencen a fer-se ressò de la seva aposta per solucions innovadores com és la IA.

I la pregunta que tothom es fa ara, especialment amb el gran protagonisme de ChatGPT, és: i com afecta això al treballador? L’últim informe IPSOS, Global Views on AI 2023, parlava fa només una setmana que de tots els enquestats, el 57% creia que la IA transformaria la manera de treballar, i que 3 de cada 10 persones tenen por a perdre la feina per aquesta nova tecnologia. La IA porta més de 10 anys a la vida de moltes empreses i es pot confirmar que el principal avantatge ha estat el creixement positiu del negoci i la millora de les seves competències als seus respectius sectors, però també la millora de les capacitats professionals dels empleats. La Intel·ligència Artificial és, per tant, la solució que no ha de substituir l'humà, sinó que amplia les seves capacitats, li serveix d’ajuda i el descarrega de tasques repetitives per tal que aquest es pugui centrar en aquelles de més valor afegit i convertir, doncs, la persona en una figura imprescindible i més productiva.

La IA és aquesta nova tecnologia que fa possible el creixement d’una companyia en comunitat i que pel fet de ser així garanteix una confiança i proximitat directament amb el client

Saltant a un altre sector, es coneix del món de les assegurances que el 21% d’aquestes companyies ja estan preparant els seus treballadors per tal que sàpiguen relacionar-se amb aquestes noves tecnologies amb l’objectiu que es puguin convertir en el seu ajudant de confiança. La IA és aquesta nova tecnologia que fa possible el creixement d’una companyia en comunitat i que pel fet de ser així garanteix una confiança i proximitat directament amb el client. Estem davant del futur a les empreses amb la convivència de tecnologia i persones per tal de garantir resultats més eficaços que donen resposta a les noves necessitats i canvis de ritme socials i econòmics.

La Intel·ligència Artificial es troba en continu aprenentatge i en aquest moment podem dir que és una eina tecnològica de confiança per la seva precisió, la seva aplicabilitat i la seva correcta integració per treballar en equip amb equips humans. La pregunta, per tant, ara és: de quina manera ajudarem aquesta nova tecnologia a què aprengui noves funcionalitats que ens ajudin en les nostres tasques més supèrflues o repetitives?

Hugo Cortada, director de Desenvolupament de Negoci a Serimag

Imatge promocional de ChatGPT | iStock
Publica un comentari a l'entrada

Comentaris