Avís legal

RESPONSABLE: Revista de Vic
CIF: 47845462B
CONTACTE: CARRER PARE GALLISSÀ - VIC (Barcelona) - info@larevistadevic.cat - Tel. 655454233 - http://www.revistadevic.cat
FINALITATS: CONTACTE COMERCIAL AMB CLIENTS: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial
LEGITIMACIÓ: CONTACTE COMERCIAL AMB CLIENTS: Interès legítim del responsable del tractament o de tercers
DESTINATARIS: No cedim les seves dades a terceres transferències internacionals: No realitzem transferències internacionals de les seves dades
PROCEDÈNCIA: REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL
- CLIENTS: El mateix interessat o el seu representant legal
- POTENCIALS CLIENTS: Dades manifestament públics per l'interessat
DRETS: Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-los, limitar o oposar-se al seu tractament, ala seva portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació a la nostra "Política de Privadesa i Protecció de Dades"

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENERAL
Aquesta "política de Privacitat i Protecció de Dades" té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l'Estat Membre espanyol.
En conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com vam realitzar aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.
Per tot el que s'ha exposat, un cop revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l'accepti com a prova de la seva conformitat i consentiment.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Qui recull i tracta les seves dades?
El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l'estat membre espanyol.
En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:
REVISTA DE VIC- 47845462B

Com pot contactar amb nosaltres?
Domicili de les nostres oficines:
CARRER PARE GALLISSÀ 29- VIC (Barcelona), Catalunya email: info@larevistadevic.cat - Telèfon: 655454233
Domicili postal:
CARRER PARE GALLISSÀ 29 - VIC (Barcelona), Catalunya
Qui pot ajudar-te amb la nostra Política de Protecció de Dades?
Disposem d'una persona o entitat especialitzada en protecció de dades, que és l'encarregada de vetllar pel correcte compliment en la nostra entitat de la legislació i normatives vigents. Aquesta persona rep el nom de Delegat de Protecció de Dades (DPO) o Responsable de Protecció de Dades i, si ho necessita, pot contactar amb ell de la manera següent:
REVISTA DE VIC- 47845462B
E-mail: info@larevistadevic.cat - Telèfon: 655454233

3.- MESURES DE SEGURETAT
Què fem per garantir la privacitat de les seves dades?
La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos a què estan exposats.
Entre d'altres, destaquen les següents mesures:
1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
2. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. 3. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
4. Pseudonímia i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles. A més d'aquestes mesures, amb la intenció de reforçar la seguretat i la privacitat, estem adherits a:

4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT
Per a què volem tractar les seves dades?
Necessitem la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les seves dades personals, de manera que a continuació li detallem els usos i finalitats previstes.
REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial
Durant quant de temps conservem les seves dades?
Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les Analitats indicada anteriorment Llevat que hi hagi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:
REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
Per què tractem les seves dades?
La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:
REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL: Dades fets manifestament públic per l'interessat

6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES
A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?
No realitzem cessions de les seves dades a terceres persones ni entitats.
¿Fem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?
No realitzem transferències internacionals de les seves dades

7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTATS
D'on hem obtingut les seves dades?
REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL
· CLIENTS: El mateix interessat o el seu representant legal
· POTENCIALS CLIENTS: Dades de manifestament públics per l'interessat

Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem?
REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL

finalitats:
Màrqueting, publicitat i prospecció comercial
CLIENTS
dades identificatives
adreça electrònica
adreça postal
Nom i cognoms
telèfon

POTENCIALS CLIENTS
dades identificatives
adreça electrònica
adreça postal
Nom i cognoms
telèfon

8.- DRETS DELS INTERESSATS
Quins són els drets que l'emparen?
La normativa vigent de protecció de dades l'hi empara en una sèrie de drets en relació a l'ús que li donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.
A continuació t'indiquem quins són els drets que l'assisteixen:

Sol·licitar l'ACCÉS a les seves dades personals
Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a l'"oblit") LIMITAR o oposar a l'ús que li donem a les seves dades
Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades
Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?
Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL

Responsable: REVISTA DE VIC
Direcció: CARRER PARE GALLISSÀ - VIC (Barcelona) - info@larevistadevic.cat, Catalunya
Telèfon: 655454233
Correu electrònic: info@larevistadevic.cat
Pàgina web: http://www.revistadevic.cat
Publica un comentari a l'entrada

Comentaris