VIC FM

VIC FM

Theme Layout

Rightsidebar

Theme Translation

Trending Posts Display

9/recent-posts/grid

Home Layout Display

no

Posts Title Display

no

404

We Are Sorry, Page Not Found

Home Page

Condicions generals  

 • L'empresa editora es reserva el dret de no publicar qualsevol anunci que no cregui adequat.
 • La recepció dels anuncis no podrà ser posterior a la data del tancament de la revista.
 • La ubicació de l'anunci serà a criteri de l'empresa editora.
 • La confecció de l'original de l'anunci, en cas de procés creatiu o disseny, incrementarà un 10% la tarifa de l'espai contractat (només en el primer pagament).
 • En cas de sortir un anunci mal imprès l'abonament s'efectuarà mitjançant la repetició gratuïta.
 • El cobrament s'efectuarà per domiciliació bancària.
 • La facturació es farà mensualment un cop publicada la publicitat corresponent. En cas que l'empresa editora o cregui oportú es podrà facturar anticipadament.
 • En el cas que el contracte sigui anual (12 insercions), es renovarà automàticament, si durant els 15 dies anteriors al venciment el client no comunica el contrari a l'empresa editora.
 • La durada mínima dels contractes anuals serà d'1 any. Si el client notifica la seva baixa abans de l'any, haurà d'abonar la diferència de preu entre la tarifa anual i la tarifa proporcional del temps durant el qual s'ha publicat.
 • L'empresa editora es reserva el dret d'avançar o endarrerir la edició.
 • La creativitat i els originals dels anuncis són propis tant de l'empresa editora i, per tant, en queda prohibida qualsevol reproducció total o parcial en altres mitjans sense permís exprés.
 • Els originals de publicitat facilitats pel client hauran de ser retirats o reclamats durant el mes següent. Si no, s'esborraran de l'arxiu.
 • A la signatura del contracte, el client declara estar d'acord amb totes les seves clàusules i condicions.
Preus:

 • Cal trucar al 93 885 46 02 o enviar un correu electrònic a info@larevistadevic.cat
Mides:

Pàgina sencera format a4 vertical
 • Mitja pàgina format a5 horitzontal
 • Peu de pàgina (format a concretar) horitzontal
 • Baner web 300x300
 • Altres mides consulteu-nos

Informació general:
 • Periodicitat mensual
 • Distribució gratuïta
 • Publicació setmana del dia 15 de cada mes
 • Tipus de paper: estucat brillant 135 grams


Com lliurar el material?
 • En JPG, TIFF o PDF a mida real del format publicitari. Mínim 300 dpi de resolució amida real. O bé, en format Adobe Illustrator (versió CS) amb les tipografies traçades i sense faltes ortogràfiques, lotogips i fotografies també guardats. Resolució de les imatges a 300 dpi mínima i a mida real.

Slider

7/recent-posts/slider