Psicologia Positiva amb nens i nenes

Fins ara, tots els articles que he escrit en aquesta revista han estat destinats a adults, en aquest quart, m’agradaria parlar dels més petits de casa, proposant jocs ben divertits i que ajudaran als nens i nenes a desenvolupar habilitats de Psicologia Positiva. Comencem primer de tot, per introduir i presentar un mica a què es refereix aquest concepte. Som-hi!

> Què és la Psicologia Positiva?

La Psicologia Positiva és una de les corrents més recents utilitzades en Psicologia, i es caracteritza per la focalització de l’atenció en les emociones positives. És a dir, aquesta disciplina psicològica es centra en l’estudi del benestar psicològic, de la felicitat de les persones i de les seves fortaleses i virtuts. Per tant, es tracta d’una corrent que es desvia una mica de l’estudi psicològic més habitual, centrat en allò negatiu, els aspectes patològics de les persones.
Un cop tenim la definició de Psicologia Positiva, passem a la part pràctica. És a dir, a com podem treballar-la, en aquest cas amb nens i nenes per tal de potenciar els beneficis del pensament positiu, així com la gestió de les emocions, la promoció de les relacions socials i amb tot això, augmentar el seu benestar.
Per fer-ho, presento un joc que es pot practicar a casa, amb els pares per exemple, per tal de treballar els aspectes esmentats.

* Joc 1: Ens diem coses maques. Aquest joc que es proposa és recomanable que es practiqui amb la família o amb un grup d’amics i amigues. Per poder jugar-hi, cadascuna de les persones del grup necessitarà un full de paper i un retolador i un cop tinguem el material preparat ja podem començar. Primer de tot, escollim a una de les persones del grup, i tot seguit, apuntem al full 5 coses positives d’aquella persona, adjectius que descriguin com és aquella persona i perquè em fa sentir bé. Un cop ho tinguem escrit al full, ho compartirem amb el grup, i li direm a la persona que hem escollit quines són les 5 coses bones que hem pensat sobre ella.
Amb aquest joc tan simple i de curta durada, uns 15 o 20 minuts aproximadament, estem fomentant l’autoestima de l’infant, que està aprenent a reconèixer els aspectes positius. D’altra banda, entén també que està fent un bé als altres, que els altres se sentiran bé amb les seves paraules, per tant, la generositat emocional cap als altres membres del grup és també un aspecte important a destacar.
Com aquest joc, n’hi ha molts d’altres que es poden fer a casa i que tenen un cost econòmic i de temps baix. Per tant, es tracta d’un recurs que es pot utilitzar sovint per potenciar aquests aspectes
positius que comentava anteriorment, i considero que val la pena dedicar-li una estoneta cada dia o el cap de setmana, per poder ensenyar als més petits aspectes positius que poden ajudar en la construcció d’una societat més “sana”, millorar les relacions entre les persones i fomentar individus menys egoistes i que tinguin una visió més àmplia de la comunitat.
Potser és una utopia, o potser no, però considero que és important treballar-ho des de casa i també des de l’escola, perquè estem fomentant relacions competitives entre infants, qui és el millor, qui arribarà més amunt i qui serà menys i no servirà per res. Ens passem la vida posant etiquetes que ens pesaran per sempre més, que ens faran mal i ens limitaran. És per això que em sembla molt important aquest treball, per poder construir una societat més unida i menys individualista.
Contacte: graciela.vidal@uvic.cat
Publica un comentari a l'entrada

Comentaris