Un estudi, demostra que el consum de pantalles provoca retard en el desenvolupament dels infantsL'augment en el consum de pantalles està directament relacionat amb el retard en el desenvolupament dels infants, segons un estudi, en el que participa Sant Tomàs

 

En els darrers anys, s'ha observat un augment de les consultes als CDIAPs per retard del llenguatge i dificultats de relació. Per aquest motiu s'ha portat a terme un estudi sobre la relació entre l'ús de pantalles i el desenvolupament en la primera infància. S'ha realitzat de la mà de 5 CDIAPs juntament amb l’ERIDIQV de la Universitat de Girona. La mostra estudiada és de 164 nens i nenes d'entre 16 i 48 mesos d'edat que confirmen la hipòtesi inicial.

 

L'estudi en qüestió es va iniciar l'any 2019 fins al dia d'avui. El grup d'investigació el formen 5 CDIAPs (CDIAP Integra Garrotxa- Associació INTEGRA, CDIAP del Gironès- Fundació Ramon Noguera, CDIAP Baix Empordà- Fundació Oreig , CDIAP Tris-tras Osona- Fundació Sant Tomàs i Cdiap Pla de l'Estany-Consell Comarcal Pla de l'Estany) juntament ambl'equip de recerca ERIDIQV de la Universitat de Girona. Els resultats obtinguts són en base una mostra de 164 nens i nenes d'entre 16 i 48 mesos d'edat.

 

S'han administrat uns instruments per valorar els hàbits de consum de pantalles i les característiques familiars, una prova de valoració del desenvolupament infantil- Screening Inventari del Desenvolupament Battelle (Newborg et al, 2011 ) i l’Inventari del comportament de nens i nenes 1 1/2- 5a per a pares (CBCL 1 1/2-5) (Achenbach & Rescorla, 2000).

 

S’ha pogut observar que el 90% dels infants de la mostra consumeixen TV, i únicament un 2,6% no té cap contacte amb pantalles.

Els resultats confirmen la hipòtesi de partida ja que s’observa una relació entre més hores de consum de pantalles i major retard en el desenvolupament en les àrees personal-social, de motricitat fina i total, de llenguatge expressiu, de l'àrea cognitiva i el total de la prova.

 

Pel que fa a la conducta, també s'ha observat una correlació entre més hores de consum de pantalles i una major puntuació en les escales de comportament d'ansietat, reactivitat emocional, retraïment social, dificultats en el desenvolupament de les habilitats socials i en el comportament oposicionista desafiant.

 

Un altre resultat rellevant és que a més moments del dia usant les pantalles augmenta la conducta agressiva en l'infant. Si s'analitzen els diferents moments del dia d'ús, les dades indiquen que el fet de deixar les pantalles abans d'anar a dormir, per menjar o per jugar a casa, tenen relació amb l'ansietat-depressió, l'agressivitat i les dificultats d'atenció, respectivament. Per contra el joc lliure, el joc tranquil i el joc de rol, ajuden a disminuir la reactivitat emocional, l'ansietat i a millorar el desenvolupament social i del llenguatge.

 

Com a recomanacions:

·         Cal evitar l’exposició a les pantalles als infants de 0-3 anys pels efectes que s’han observat en el desenvolupament i el comportament en edats primerenques. 

 

·         En aquesta etapa evolutiva cal potenciar la interacció i el contacte social directa,  així com, el joc lliure, el tranquil i el de rol com a formes per a millorar i ajudar al desenvolupament psicomotor, emocional i l’autoregulació de l’infant.

 

·         Cal evitar donar les pantalles com a recurs tranquil·litzador o en d’altres moments en que els adults fan altres tasques per tal que les pantalles no esdevinguin “cangurs digitals".

 

 

 

CONTACTES

·         BANYOLES: Carme Trasserra - 972576852 - ctrasserra@plaestany.cat

·         OLOT: Ester Pla -  972 266291 - epla@integraolot.cat

·         GIRONA I SALT: Mercè Planas - 972 26 62 91 mplanas@grupfrn.cat

·         VIC: Mònica Jofre- 93 8854482- m.jofre@santtomas.cat

·         PALAMÒS: Mónica Herrera- 972 318750- info@fundaciooreig.org

·         UDG- Sara Malo- 676790830 - sara.malo@udg.edu


Publica un comentari a l'entrada

Comentaris