Què és el Fengshui?
El Fengshui és una antiga disciplina xinesa que es basa en la creença que l'ambient que ens envolta influeix en la nostra salut, benestar i prosperitat. L'objectiu principal del Fengshui és harmonitzar l'energia vital, coneguda com a "chi," en els espais on vivim i treballem, de manera que aquesta energia flueixi de manera suau i beneficiosa.

Principis i conceptes del Fengshui:

La Chi: La chi és l'energia vital que es troba a tot arreu i que flueix a través dels espais. El Fengshui busca assegurar que la chi es mogui de manera equilibrada i beneficiosa, evitant bloquejos o excessos.

Yin i Yang: El Fengshui es basa en la interacció de les forces del Yin (energia femenina, passiva) i el Yang (energia masculina, activa). L'equilibri entre aquestes forces és fonamental per aconseguir una harmonia òptima en un espai.

Cinc elements: El Fengshui utilitza cinc elements (fusta, foc, terra, metall i aigua) per equilibrar l'energia d'un espai. Cada element té les seves característiques i associacions específiques, i es poden fer servir per afegir o reduir certes energies en un lloc.

El Bagua:  és una eina que es fa servir per avaluar l'energia en les diferents àrees d'una llar o espai. Es divideix en vuit àrees que corresponen a diferents àmbits de la vida, com la família, la salut, la riquesa, la carrera, les relacions, la creativitat, el coneixement i la fama.

Orientació i disposició: L'orientació i la disposició dels mobles, objectes i elements en un espai són importants. Es busca crear un flux d'energia harmoniós i evitar elements que bloquegin aquest flux.

Simbologia: El Fengshui fa servir simbologia i objectes amb significat especial per afavorir la bona energia, com ara miralls, fonts d'aigua, plantes, escultures i colors específics.

Desordre i neteja: Mantenir l'ordre i la neteja en un espai és essencial en el Fengshui, ja que l'acumulació de desordre pot bloquejar l'energia positiva.

El Fengshui es pot aplicar a la decoració d'interiors, l'arquitecturo o el disseny de jardins. L'objectiu final és millorar la qualitat de vida de les persones que ocupen aquests espais mitjançant l'harmonització de l'energia i la creació d'un ambient propici per al benestar i l'èxit.

Per Eva Remolina / AMIC

Publica un comentari a l'entrada

Comentaris