Com sortir d'un fitxer de morosos?


Formar part de les "llistes negres" encarregades d'enjudiciar la solvència patrimonial, els anomenats fitxers de morosos, és més fàcil del que sembla. Un retard en el pagament de les quotes de la targeta de crèdit, un parell de lletres d'un préstec impagades o una factura del telèfon retornada, poden ser motius perquè el nostre nom acabi en un d'aquests fitxers.
La Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal estableix que perquè et puguin incloure, han de concórrer tres requisits:
• Existència prèvia d'un deute cert, vençut, exigible, que hagi resultat impagat i respecte del qual no hi ha reclamació judicial, arbitral o administrativa.
• Que no hagin transcorregut sis anys des de la data en què s'hauria d'haver pagat.
• Requeriment previ de pagament.

No obstant això, si se sospita que ja s'apareix en una de les temudes "llistes negres", convé esbrinar-ho i intentar solucionar el problema, perquè la vida financera no es ressenti. Un cop confirmades les sospites, el següent pas és abandonar el fitxer, bé saldant el deute, bé deixant que el temps passi, ja que transcorreguts sis anys, el nom ha de desaparèixer, tot i no haver-se saldat el deute. No obstant això, durant aquest temps, hem de saber que les portes del crèdit bancari romandran tancades.

Publica un comentari a l'entrada

Comentaris