Vic, ciutat lliure d’herbicides

La gestió diferenciada dels prats s’estén a diversos espais de Vic després d’haver-ne avaluat l’efectivitat en una provat pilot que ha durat un parell d’anys. Una mesura que afavoreix la biodiversitat en els parcs i jardins i permet que apareguin animals depredadors naturals de les plagues.
 
És des de fa uns anys que l’Ajuntament de Vic aplica criteris de gestió sostenible dels espais verds de la ciutat en diferents àmbits, com la gestió diferenciada dels prats i la lluita biològica contra plagues. Unes tècniques que permeten que Vic sigui una ciutat lliure d’herbicides des d’aquest 2018 ja que no s’utilitzen aquests productes per controlar les plagues.


En què consisteix la tècnica de la gestió diferenciada?

La  gestió diferenciada consisteix en què en alguns prats, en comptes de segar-los setmanalment, només se sega en un perímetre ben definit d’un o dos metres i es deixa la part interior sense segar des de l’abril fins a finals de juny, quan s’asseca la vegetació. A partir de juny es torna a segar per evitar el risc d’incendis. Els espais on es realitza la gestió diferenciada són sempre espais no trepitjables, on la gent no hi pot accedir.


Quins són els beneficis de la gestió diferenciada?

La gestió diferenciada suposa diversos beneficis. En primer lloc, ajuda a impulsar la lluita biològica contra les plagues, amb depredadors naturals, evitant així l’ús de productes químics. Per fomentar aquest control és bàsic incrementar la biodiversitat en els parcs i jardins. Com més biodiversos són els espais verds, augmenten les possibilitat que hi aparegui fauna útil com són els insectes beneficiosos o els ocells. Per exemple, les marietes són els depredadors del pugó i si hi ha marietes es pot reduir el nombre de tractaments.

Amb l’aplicació de la gestió diferenciada es redueix la pressió humana en aquell prat i les plantes, com es que es deixen créixer, generen llavor. D’aquesta manera, es facilita la regeneració natural del prat amb menys sembres i com que hi haurà més llavors, més ocells s’hi podran alimentar. Un fet que comportarà major control de les plagues d’insectes pel fet d’haver-hi més aus.

Al mateix temps, el creixement espontani de les plantes també provoca que hi hagi floració, que es tradueix en una millora paisatgística i en l’augment d’espècies de papallones, indicadores de la bona qualitat de l’hàbitat.
Finalment, la reducció del número de segues implica l’optimització de les hores dels jardins ja que es poden atendre altres necessitats.


En quins espais s’ha aplicat la gestió diferenciada?

Enguany, els espais on s’ha practicat la gestió diferenciada són els següents:

·         Espai de davant dels multicines el Sucre (4.100 m2)
·         Accessos a l’Avinguda Olímpia-Eix 11 de Setembre (16.500m2)
·         Parc del Tortosins (Polígon Mas Galí) (12.800 m2)
·         Mitjana del c. Lleida (PAE) (10.780 m2)
·         Rotoda ctra. de Roda (PAE) (8.900 m2)
·         Rotonda  ctra. de Roda davant concessionari SEAT (Malloles) (2.900 m2)
·         Talusos zona esportiva
·         Talusos Puig dels Jueus

Tots els espais se senyalitzen amb un cartell on es pot llegir ‘Espai Provisional amb Manteniment Diferenciat’