El panell de la plaça de l’Estació a punt per indicar els nivells d’ozó


El panell informatiu de la plaça de l’Estació que indica els nivells d’ozó ja està en període de proves. Serà el proper dimarts 15 de maig, quan s’inicia oficialment la campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a l’aire, que es posi en marxa de forma definitiva la pantalla que informarà de la qualitat de l’aire i avisarà quan se superin els llindars de l’ozó present a l’aire.
                                                                                                                                                                                            
Segons indica el regidor de Medi Ambient, Josep-Ramon Soldevila, l’activació del panell informatiu “es complementarà amb els canals informatius habituals en fase de campanya informativa”. Així, amb la pantalla s’intensificarà el seguiment habitual dels nivells de contaminació atmosfèrica i es complementarà amb un banner a la pàgina web municipalavisos a la pàgina web de medi ambient i al compte de twitter @vic_mediambient i correus electrònics informatius a entitats i organismes amb població sensible o que han mostrat interès en aquest àmbit.

Soldevila ha recordat que després de tres cartes sol·licitant una reunió amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per tractar la problemàtica de l’ozó originat a l’àrea metropolitana, serà a finals d’aquest mes de maig quan es tingui una reunió amb els responsables de l’Ajuntament de Barcelona.

Les accions previstes en aquesta campanya informativa segueixen el compliment del Reial Decret 102/2011 de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. Dita campanya s’activa el proper 15 de maig i serà vigent fins el 15 de setembre de 2018 segons fixa el reglament del Departament de Territori i Sostenibiltat de la Generalitat de Catalunya.

Què és l’ozó?

És un dels gasos que pot tenir efectes adversos per a la salut humana quan es troba en concentracions superiors a les habituals. És un contaminant que no s'emet directament a l'atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre contaminants primaris com els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils. Les reaccions químiques entre aquests contaminants primaris necessiten una radiació solar intensa durant un període de temps prou llarg, un mínim de diverses hores, per formar l'ozó.

Quins efectes poden tenir uns nivells elevats d’ozó?

Els efectes que l'ozó pot provocar sobre la salut de les persones són tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca.
També pot produir altres problemes respiratoris com una major incidència i un agreujament de l'asma, la reducció de la funció pulmonar i una inflamació de les vies respiratòries, que generi símptomes respiratoris i una alteració del rendiment.
Es considera que a partir de 180 µg/m3 se supera el llindar d’informació, a partir del qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut dels grups de població especialment vulnerables. Per altra banda, es creu que al superar els 240 µg/m3 s’arriba al lindar d’alerta a partir del qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut que pot afectar el conjunt de la població.

Quines mesures de precaució es poden adoptar?

La població especialment sensible als efectes de l’ozó és qualsevol persona amb problemes de cor i de pulmons, els nadons, els infants en edat preescolar i les dones embarassades. Algunes persones grans poden ser també vulnerables degut a la disminució de la funció dels òrgans amb l’edat.