El nou POUM de Vic dibuixa una ciutat compacta amb diferents pols de centralitat

El nou pla urban√≠stic (POUM) de la ciutat de Vic va ser aprovat ahir inicialment amb els vots favorables de l’equip de govern i Vic per a Tots, l’abstenci√≥ de Capgirem Vic i Plataforma Vigatana, i el vot en contra d’ERC-Som Vic. El document, que marca les l√≠nies estrat√®giques de desenvolupament del territori i de la ciutat pels propers 15 anys, pivota al voltant de diversos conceptes: una ciutat compacta, la cohesi√≥ social, la sostenibilitat, la salut, el desenvolupament econ√≤mic i social i la conviv√®ncia. A m√©s, es refor√ßa el paper connector del riu M√®der a trav√©s de l’empla√ßament d’equipaments i espais lliures al llarg del seu recorregut, lluny de representar “una barrera”.

“L’objectiu del nou pla urban√≠stic es obtenir progressivament una ciutat que millori la qualitat de vida dels seus habitants, que ajudi a la cohesi√≥ social i que incorpori el concepte de sostenibilitat i salut en totes les actuacions que proposi, a m√©s de generar una estructura urbana capa√ß d’impulsar el desenvolupament econ√≤mic i social”, va explicar la regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero.

El POUM situa la salut dels seus habitants com a objectiu a aconseguir mitjan√ßant les diverses actuacions derivades del planejament. Es posa √®mfasi en l’increment d’espais lliures a l’interior de la ciutat, la millora del benestar de les persones i la proposta de m√©s recorreguts verds que relliguin els espais residencials amb els equipaments i els espais lliures.

Palmero va remarcar que l’aposta √©s aconseguir una ciutat m√©s compacta, on el creixement es materialitzi completant el teixit existent i donant nous usos al s√≤l industrial que ha quedat obsolet a l’interior de la ciutat.

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va especificar que “el POUM ha estat l'oportunitat per redibuixar el Vic del futur despr√©s de rebre com un got d’aigua freda l’anul·laci√≥ de l’anterior pla. Una ciutat que volem que sigui la ciutat de totes les persones que estan representades en aquest plenari i per aix√≤ no nom√©s recull la visi√≥ de l’equip de govern”.


Mínima programació de nou sòl residencial

La regidora d’Urbanisme va exposar que la programaci√≥ de nou s√≤l residencial prevista √©s la m√≠nima necess√†ria per donar resposta al creixement demogr√†fic previst que el s√≤l urb√† existent no √©s capa√ß d’absorbir.

En aquest sentit, la distribuci√≥ dels usos del s√≤l municipal de 3.065 hect√†rees √©s la seg√ľent:

Tipus de sòl
POUM 2018
POUM 2011
Sòl urbà
25,50%
26,07%
Sòl urbanitzable
2,23%
10,06%
Sòl no urbanitzable
72,27%
63,86%

El POUM projecta, doncs, 33 m2 de s√≤l de zona verda per cada 100 m2 de sostre residencial; 23,3 m2 de s√≤l de zona verda en s√≤l urb√† per cada habitant -actualment √©s de 19,4 m2-, i en tot el municipi, 29,5 m2 de s√≤l de zona verda total per cada habitant -actualment: 23,5 m2-. A m√©s, es preveuen 20,77 m2 de s√≤l d’equipament per cada habitant.


Habitatge protegit repartit per tota la ciutat

El nou POUM aposta per l’equilibri entre l’habitatge protegit i l’habitatge lliure en tota la ciutat, a fi “d’afavorir la conviv√®ncia i la cohesi√≥ social”, tal com ha afirmat Fabiana Palmero.

El nombre total d’habitatges resultants del desenvolupament complet del POUM √©s d’uns 6.500, suficients per cobrir les necessitats corresponents a una poblaci√≥ prevista de 51.200 habitants a 15 anys vista. D’aquests habitatges, 1.526 corresponen a diferents tipologies d’habitatge protegit, xifra superior als 1.425 necessaris en qu√® s’ha dimensionat la necessitat d’habitatge per a cobrir col·lectius amb risc d’exclusi√≥ social.

El POUM contempla tamb√© altres formes de protecci√≥ social, com l’habitatge dotacional, la delimitaci√≥ d’√†rees de tempteig i retracte o  la mobilitzaci√≥ del parc d’habitatges vacants. Aix√≠, amb aquestes xifres, es compleix l’objectiu de solidaritat urbana fixat en un 15%.


Foment del teixit productiu

Donar resposta a les necessitats del teixit productiu tamb√© √©s una aposta del nou POUM. Per aix√≤, es preveu la creaci√≥ d’un pol√≠gon comarcal en un futur ja que la ciutat de Vic atreu treballadors d’altres municipis. “Es reserven s√≤ls per a les activitats econ√≤miques, se’n millora la mobilitat i la relaci√≥ amb el centra de la ciutat”, exposaPalmero.

Paral·lelament, “es refor√ßa la pres√®ncia de la Universitat pel seu paper fonamental en el desenvolupament de la ciutat, tant per la integraci√≥ urbana i el paper dinamitzador en la seva transformaci√≥, com tamb√© en la internacionalitzaci√≥, la captaci√≥ de talent, i la producci√≥ de coneixement i la transfer√®ncia cap a noves activitats econ√≤miques”, tal com ha detallat la regidora d’Urbanisme.Una ciutat policèntrica

El nou pla proposa una ciutat polic√®ntrica, que es cre√Įn nous pols d’activitat que complementin els existents i equilibrin els diferents barris, per esdevenir punts de trobada, de cohesi√≥ social i de generaci√≥ d’activitat.

Per aix√≤, en els nous sectors de desenvolupament, com Joan Maragall, el Marratet o el Graell, es preveu que part del 10% de la cessi√≥ de l’aprofitament a l’Ajuntament sigui en forma de locals destinats a comer√ß per poder fer cessions d’√ļs a particulars o entitats amb l’objectiu d’activar i de mantenir el comer√ß de proximitat.


Preservaci√≥ de l’entorn natural, el patrimoni i el paisatge urb√†

El document refor√ßa el trets identitaris que perviuen al llarg de la hist√≤ria i que han fet de Vic una capital de Catalunya. Es protegeix el llegat hist√≤ric, urban√≠stic i arquitect√≤nic, i s’incorpora un nou Cat√†leg dels b√©ns a protegir.

“Com que entenem la ciutat com un tot sostenible, volem una ciutat compacta, tot completant el teixit urb√†, fomentant una ciutat polic√®ntrica per minimitzar despla√ßaments, fomentem l’√ļs de mitjans de transport sostenibles, vetllant pel reciclatge i la reforma envers l’obra nova”, ha subratllat Palmero.

El pla dona molta import√†ncia a la preservaci√≥ de l’entorn natural, i a la protecci√≥ del s√≤l agr√≠cola com actiu econ√≤mic i social. A tal efecte es redacta un nou Cat√†leg de masies, que t√© en compte la unitat tipol√≤gica de la masia, formada per la casa o cases i les altres edificacions hist√≤ricament vinculades a l’activitat agr√†ria, tamb√© com a unitat econ√≤mica susceptible d’adaptar-se a nous usos.


Mobilitat sostenible

Amb el nou POUM, s’aplica el concepte de xarxa verda de mobilitat sostenible, articulant els espais lliures a trav√©s d’eixos de continu√Įtat f√≠sica i simb√≤lica, amb itineraris c√≠vics-saludables, paisatg√≠stics-saludables i camins territorials. Es proposa reduir la mobilitat de pas amb vehicle motoritzat pel centre del nucli urb√† i millorar la connexi√≥ entre els nous sectors de desenvolupament.

En aquest sentit es projecten diferents zones d’aparcaments dissuasius, sobretot a les diferents entrades de la ciutat, amb caracter√≠stiques formals d’integraci√≥ al paisatge, amb aproximadament unes 1.000 noves places, vinculades al transport p√ļblic.

Es preveuen noves infraestructures vi√†ries que redueixin el nombre de vehicles que la configuraci√≥ de la xarxa vi√†ria comarcal i l’efecte capitalitat comporten, com ara el vial del Puig dels Jueus, que millorar√† la connexi√≥ amb dos equipaments clau: l’Hospital Universitari de Vic i el centre d’Osonament.


El debat del POUM

Despr√©s de l’exposici√≥ dels principals objectius del POUM Vic 2018-2030 del document per part de la regidora Fabiana Palmero es va encetar el torn de debat i r√®plica per part de tots els grups municipals. Tots ells van coincidir en elogiar la feina realitzada pels t√®cnics municipals i la regidora d’Urbanisme.

Des d’ERC-SOM Vic, el regidor Jaume Colomer, va afirmar que “cap grup pol√≠tic podr√† estar al 100% en acord i en desacord amb aquest POUM”, tot i recon√®ixer que “√©s un bon POUM que recull moltes propostes de tots els grups que l'hem negociat. Destaquem les noves centralitats, els parcs urbans lligats a la salut i els pol√≠gons de les activitats.”

El regidor Joan Ballana, tamb√© d’ERC-SOM Vic i que va voler compartir la intervenci√≥ amb Colomer, va posar sobre la taula els punts de desacord amb l’equip de govern: “No podem compartir la soluci√≥ que el POUM proposa pel Graell, al vial del Puig dels Jueus, ni el nivell de protecci√≥ que es dona a la ciutat antiga que creiem que s'hauria de simplificar”. Per aquest motiu, va anunciar el vot desfavorable de la formaci√≥.

Aix√≠, malgrat admetre que el POUM “contempla les aportacions del nostre grup municipal”, consideren que “el concepte de ciutat saludable que posa en valor el POUM sembla entrar en contradicci√≥ al vial del Puig dels Jueus, que considerem un pulm√≥ verd imprescindible per la ciutat”, va reblar.
                                                                   
En refer√®ncia a El Graell, Ballana va afirmar que “podem acceptar que la desprogramaci√≥ del Graell √©s dif√≠cil per√≤ es tracta d'invertir i condicionar aquesta zona, coneixent-ne la inversi√≥ prevista. El Graell √©s realitzable si tenen el comprom√≠s i la voluntat de treballar-ho. √Čs per aix√≤ que reclamem saber quants diners estan disposats a invertir-hi per fer possible que sigui d'√ļs per la ciutadania”, va afegir.

Fabiana Palmero va mostrar-se decebuda amb aquestes aportacions. “Em sap greu que es vagi a buscar el punt de desacord per trobar el vot desfavorable pel POUM”.

El regidor de Capgirem Vic, Marc Barnolas, va enumerar els punts de desacord de la seva formaci√≥ envers el POUM que es posava a debat, centrats b√†sicament en els aparcaments paisatg√≠stics i  la soluci√≥ proposada pel Graell. “Mirem el POUM amb els conceptes del decreixement, ciutat habitable, urbanisme social i sostenible, participaci√≥ de la comunitat, defensar el b√© com√ļ de la ciutat i amb mirada feminista”, va afegir.

“S’han de promoure els aparcaments paisatg√≠stics que connectin amb el transport urb√† per avan√ßar cap a una ciutat sostenible. Per√≤ cal remarcar tamb√© la mirada feminista, i que les dones en puguin fer √ļs perqu√®, per exemple, l’aparcament projectat a Can Garrofa est√† situat en una zona poc il·luminada, cosa que impedir√† el seu √ļs per part de les dones en especial en horari d’oci nocturn”, va observar Barnolas.

En refer√®ncia al Graell, el regidor de Capgirem Vic va explicar que “no ens conven√ß la reducci√≥ de s√≤l al Graell. Creiem que som a temps de la creaci√≥ d'un parc arqueol√≤gic en aquesta zona i d'una total desprogramaci√≥. No entenem perqu√® no es pot revertir si tots els grups municipals amb representaci√≥ al Ple coincidim que √©s un nyap”.

Per aquests motius, Barnolas va anunciar l’abstenci√≥ del seu grup, ja que “no totes les demandes han estat recollides ni compartim la totalitat del contingut del POUM”.

La regidora d’Urbanisme va remarcar que “tot i no tenir compet√®ncia per desprogramar El Graell, des de l’Ajuntament s’ha aconseguit desprogramar-ne el 70%. Hi ha fets, que per molt que vulguem, no √©s possible capgirar”. A m√©s, va recordar a ERC-Som Vic que l’Incas√≤l no anul·lar√† el Pla director si ha d'assumir el cost total de la desprogramaci√≥ i que la inversi√≥ sol·licitada per aquesta zona no dep√®n del POUM”.

Més
Des de Plataforma Vigatana, Josep Anglada va lamentar que “l’equip de govern hagi redactat un POUM tan contrari al sistema econ√≤mic a qu√® dona suport, sense creure en la iniciativa privada, i que preveu un planejament derivat. En aquest sentit, la regidora d’Urbanisme es va mostrar sorpresa per aquesta aportaci√≥ de Plataforma Vigatana ja que “el 80% del POUM es far√† des de la iniciativa privada “.


Segons Anglada, “el nou POUM continua amb la l√≠nia d’impedir la circulaci√≥ de vehicles pel centre de la ciutat, sense tenir en compte que Vic ha estat sempre un pol d’atracci√≥ econ√≤mica”. A m√©s, considera que “no es seri√≥s situar la salut com a centre prioritari en aquest nou pla”.

El regidor de Plataforma Vigatana es va abstenir en la votaci√≥ despr√©s que s’allargu√©s el per√≠ode d’exposici√≥ p√ļblica quinze dies.

Per la seva banda, el regidor de Vic per a tots, Arnau Mart√≠, va posar en relleu la import√†ncia del POUM per la ciutat: “El POUM √©s el document m√©s important sobre el qual ens haurem de pronunciar en aquest mandat. Es canvia de forma dr√†stica al POUM del 2010, es llegeix la nova realitat, i el que s'havia de convertir en un peda√ß permet encarar un nou escenari”.

Mart√≠ va mostrar-se content amb la idea que inspira el POUM i que “batega sota els pl√†nols” amb la desprogramaci√≥ i contenci√≥ de creixements, protecci√≥ del s√≤l no urbanitzable i ampliaci√≥ de l’habitatge social a tots els barris.

Des de Vic per a tots es va afegir que la soluci√≥ que aporta el POUM per repensar el Graell, amb menor densitat d'habitatge i la possibilitat d'obtenir un gran parc paral·lel a la Guixa, “no √©s la que voldr√≠em per√≤ √©s la possible. Veiem b√© que l’Incas√≤l inverteixi per poder recuperar l'espai per la ciutadania.”

Arnau Mart√≠ va mostrar-se cr√≠tic amb ERC-Som Vic i el seu posicionament envers el POUM: “No entenem el seu vot desfavorable pel vial del Puig dels Jueus, ja que el POUM recull la gran majoria de les seves peticions, i algunes de les quals nosaltres no veiem clares. Pensem que en temes de ciutat tan cabdals com el POUM seria necessari posar la ciutat per davant.”

Finalment, Mart√≠ va anunciar el vot favorable de perqu√® “estem contents amb la idea de ciutat que inspira el POUM” i va animar a la ciutadania a millorar el document en els terminis d’exposici√≥ p√ļblica.


Participaci√≥ ciutadana i exposici√≥ p√ļblica

Durant el proc√©s de redacci√≥ d’aquest nou Pla d’Ordenaci√≥ Urban√≠stica Municipal s’ha donat audi√®ncia als ciutadans a trav√©s del programa de participaci√≥ ciutadana per recollir propostes i punts de vista.

A m√©s, s’han programat quatre sessions de presentaci√≥ p√ļblica en diversos punts de la ciutat:

  • 6 de febrer a 2/4 de 8 del vespre. Centre C√≠vic Can Pau Raba.
  • 8 de febrer a 2/4 de 8 del vespre. Espai ETC.
  • 12 de febrer a 2/4 de 8 del vespre. Centre C√≠vic La Guixa.
  • 14 de febrer a 2/4 de 8 del vespre. Auditori Mari√† Vila d’Abadal del Sucre.

El proper dimecres, 24 de gener, i fins el 30 d’abril, s’instal·lar√† una exposici√≥ del POUM a la planta baixa de Casa Masferrer (Pla√ßa D. Miquel de Clariana, 5), que estar√† oberta de dimarts a divendres de 9 del mat√≠ a 3 de la tarda i els dilluns, tamb√©, de 4 a 7 de la tarda.

A banda de l’atenci√≥ personalitzada que es pot consultar a poum.vic.cat, s’oferir√† una visita guiada per l’exposici√≥ el proper dilluns, 28 de febrer, a es 6 de la tarda.


MOCIONS

a/ Moci√≥ presentada per ERC-Som Vic per la realitzaci√≥ d’un projecte transversal d’inclusi√≥ sociolaboral. La moci√≥ no s’aprova. Vots en contra de l’equip de govern i PLV. Vots a favor d’ERC-Som Vic, Capgirem Vic i Vic per a Tots.