S’inicia el procés de participació ciutadana per l’avanç de POUM

L’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és una eina imprescindible per al desenvolupament de la ciutat. Per aquest motiu, aquest dijous s’inicia una exposició pública de l’avanç de pla al vestíbul de la Casa Masferrer per facilitar a la ciutadania l’accés a la informació i a la seva comprensió.
 
Fabiana Palmero, regidora d’Urbanisme, s’ha mostrat molt engrescada perquè la proposta aprovada al ple del passat dimecres, 2 de novembre, és molt valenta i dóna resposta a les premisses proposades inicialment. Palmero ha destacat que ara la ciutadania ha de seguir participant i ajudant en aquest procés.
 
És per això que des de l’Ajuntament de Vic es fa una crida per rebre suggeriments que es recolliran tant de forma presencial com a través del web poum.vic.cat. Així, fins el 10 de gener, tothom qui ho vulgui podrà consultar la documentació que integra l’avanç en una exposició oberta al públic de dilluns a divendres, de 9 del matí a 3 de la tarda i els dilluns, de 4 a 7 de la tarda.
Cal destacar que s’oferiran visites tècniques amb cita prèvia i que els dies feiners hi haurà atenció al públic d’11 del matí a 2 de la tarda al mateix punt de l’exposició.
 
 

Refer la ciutat sobre la ciutat

 
El planejament vigent a la ciutat de Vic havia previst importants paquets de creixement d’acord amb les expectatives demogràfiques i el desenvolupament econòmic previst. Pere Solà, arquitecte responsable del pla, ha explicat que l’anul·lació del POUM ha permès tornar a repensar la ciutat de Vic. Tenint en compte que d’aquí a 15 anys es preveu una població d’uns 51.000 habitants, aproximadament, i sense renunciar al lideratge territorial ni a la funció de capital d’Osona, Vic ajusta el model a la nova projecció demogràfica, econòmica i a una nova cultura més preocupada per la sostenibilitat ambiental, pel concepte de ciutat saludable i pel propòsit de fer ciutat sobre la ciutat abans de propiciar noves extensions.
 
Per aquest motiu, l’avanç de Pla es defineix clarament com un pla de compleció de la trama urbana, rehabilitació i transformació interior de la ciutat consolidada i els nous creixements es limiten a completar els teixits existents, tant a l’est com a l’oest, i respectant sempre els límits d’inundabilitat i el sòl agrícola.
 

Incorporació del concepte de salut en el planejament

 
El POUM té una especial sensibilitat sobre el medi ambient però també sobre la salut humana.
Aquest concepte de salut es concep en el sentit més ampli del terme i inclou elements relacionats amb la salut ambiental, passant per una ciutat que afavoreixi els hàbits saludables i el benestar dels seus habitants.
 
Els rius Méder i Gurri passen a tenir un paper estratègic potenciant-los com a eixos vertebradors de la ciutat amb capacitat per a establir relacions entre els diferents barris i articular les connexions amb l’entorn natural.
 
A més, el pla preveu el reequilibri de Vic a nivell d’equipaments tant docents com esportius, reservant espais per a futures implantacions vinculades als àmbits de complement i creixement.
 
El nou POUM cerca el reequilibri del verd de ciutat i el verd dels barris, de manera que tots els ciutadans gaudeixin d’espais lliures públics de proximitat en què les principals intervencions aniran encaminades a completar actuacions, o a proposar-ne d’altres destinades a millorar la proporció de zona verda dels barris.
 
Paral·lelament, s’aposta per articular aquests espais a través d’eixos de continuïtat física i simbòlica, que constitueixin una xarxa verda de mobilitat sostenible mitjançant itineraris cívics, saludables i paisatgístics.
 

Crida a la participació ciutadana pel POUM

 
El proper dimecres 16 de novembre, a dos quarts de 8 del vespre tindrà lloc l’Audiència Pública ciutadana a l’Auditori Marià Vila d’Abadal del Sucre. Aquí, s’explicarà com s’han recollit en el document de l’Avanç les aportacions rebudes durant el període de participació ciutadana i també s’exposaran els criteris, les principals intervencions i l’estratègia de creixement continguda en l’Avanç del POUM.

Publica un comentari a l'entrada

Comentaris