Vic inicia una pluja d’idees per a la nova biblioteca de Vic

Aquest mes de juliol es decidiran quines cinc idees arquitectòniques han quedat seleccionades de les cinquanta-set que s’han presentat. Les cinc propostes finalistes que en breu decidirà un jurat format per representants tècnics i polítics de l’Ajuntament, personal tècnic de la Diputació de Barcelona i membres del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), tindran un parell de mesos per definir l’avantprojecte. D’aquests cinc, el mateix jurat decidirà l’opció guanyadora i per tant qui realitzarà el projecte executiu definitiu. Paral·lelament a aquest pla de treball d’elaboració dels avantprojectes, l’Ajuntament de Vic inicia una pluja d’idees amb la finalitat de poder recollir opinions per poder-les plasmar dins el projecte executiu definitiu.
 
Els dies 11, 12 i 13 de juliol es faran tres sessions obertes a la ciutadania. La setmana entrant es farà una primera pluja d’ideesdel que es vol, del que es somia i del que no hi hauria de faltar a la nova biblioteca de la ciutat. Totes les intervencions es gravaran en vídeo i se’n farà un informe per poder-los fer arribar als cinc arquitectes seleccionats perquè les puguin tenir en compte a l’hora de presentar la seva proposta d’avantprojecte.
 
Destacar que es podrà seguir tota l’actualitat de com avança el projecte del nou equipament de la ciutat des de la pàgina web www.novabibliotecavic.cat