Les obres de la rambla Hospital i plaça de Gerbert d’Orlhac progressen sota el calendari establert


Les obres de millora i de reforma global de la rambla Hospital, la plaça Gerbert d'Orlhac i un tram del carrer Doctor Junyent progressen sobre el calendari previst i des del consistori s'espera poder finalitzar-les a finals d'aquest mateix any 2016.

En aquest sentit la primera setmana d'agost s'acabarà de pavimentar la vorera oest del tram comprès entre carrer Jacint Verdaguer i carrer Sant Just. Aquesta es tracta de la primera subfase de les obres de reforma. Ara, les obres de reforma encaren la part central i més extensa amb una previsió de 14 setmanes de durada i que se centraran a actuar el tram entre el carrer Sant Just i l'encreuament del carrer de la Ramada (segona subfase). En conseqüència el tram es mantindrà tallat al trànsit rodat, però tots aquells vehicles que sortint de l'aparcament de la plaça Major hauran de fer un gir de 180 graus per agafar el carrer Jacint Verdaguer de baixada.

Finalment, serà durant la pròxima tardor quan es començarà la segona i darrera fase de les obres i que comprèn la zona entre el carrer Doctor Junyent i la plaça Monjo Gerbert d'Orlhac.

El pressupost del projecte de la reurbanització de la rambla Hospital, plaça Monjo Gerbert Orlhac i un tram del carrer Dr. Junyent és d'1.228.095,51 €. D'aquesta xifra un 90% és aportació directe de les arques municipals i el 10% restant prové de les contribucions especials dels propietaris de la zona, tal com marca la legislació vigent.