L’Ajuntament de Vic dóna la benvinguda als mestres nouvinguts a la ciutat

Aquest passat dimecres 28 d’octubre, la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vic va reunir les mestres que, durant aquest nou curs 2015/16, han començat a treballar a les escoles bressol, centres d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat.
Àlvar Solà, regidor d’Educació, va voler agrair la tasca educativa i de gran responsabilitat que, com a mestres i referents educatius dels infants i joves de la nostra ciutat, els mestres nouvinguts exerciran al llarg de l’any als centres de la nostra ciutat. Al mateix temps, va convidar als nous membres de la comunitat educativa a utilitzar els recursos i serveis municipals que l’Ajuntament de Vic i en concret, la regidoria d’educació posa a la seva disposició, amb la finalitat de donar suport en totes aquelles activitats i accions que puguin necessitar.
Per aquesta raó, la responsable tècnica de la regidoria d’educació, l’Ester Sanglas, i la tècnica del Pla educatiu d’entorn, la Mireia Corominas, van presentar els diferents projectes que la Regidoria du a terme als centres educatius de Vic, així com els serveis i recursos municipals que els i les mestres tenen a la seva disposició i que poden trobar a la mateixa pàgina web. Tal i com va exposar Sanglas, “la ciutat de Vic és molt rica i gestionar aquesta diversitat no sempre és fàcil”. En aquest sentit, “una de les funcions de la regidoria d’educació és afavorir el treball en xarxa entre els diferents agents, optimitzant els recursos, reconeixent el paper educador de totes les persones i entitats que formen part del territori i que poden esdevenir un suport a la tasca educativa dels centres, en definitiva, complementant el mapa de recursos que els mestres tenen al seu abast”.
És per aquest motiu que, a banda d’explicar els projectes i serveis propis de la regidoria, la sessió va servir per visualitzar també la resta d’Àrees de l’Ajuntament que treballen amb els centres educatius oferint recursos i serveis específics, com és ara el Vicjove, la regidoria de Cultura, l’Oficina Municipal d’Acollida o l’Àrea de Seguretat i emergències, entre moltes d’altres.
Tot i les múltiples propostes que la ciutat posa a la seva disposició, la trobada també va esdevenir el moment idoni per a convidar als mestres a fer consultes i propostes a la Regidoria d’educació en funció del projecte o continguts a treballar a les seves aules.