L’Ajuntament de Vic compromès amb l’educació

Aquest passat dissabte, dia 17 d’octubre, va tenir lloc la primera sessió de treball de la Comissió 0-6 anys, el nou espai de debat i reflexió promogut a la ciutat de Vic, que té per objectiu garantir la coherència i continuïtat en l’etapa educativa de 0 a 6 anys. Aquest projecte respon al compromís que té l’Ajuntament de Vic amb l’educació i ara es comença a visualitzar després de 6 anys de treball intern. Aquesta primera sessió va comptar amb la presència de més de 160 professionals de l’educació primària de la ciutat de Vic.

Durant aquesta primera jornada de treball presentada per Marta Casellas, coordinadora del projecte per part de l’Ajuntament de Vic i directora de les Escoles Bressol Municipals, i Francesca Davoli, representant de la Universitat de Vic – UCC en la coordinació del projecte, va esdevenir el tret de sortida a la tasca que aquesta comissió de treball durà a terme en els propers dos cursos escolars.

Davant la bona resposta obtinguda per part de tots els centres que imparteixen les etapes educatives de 0 a 3 i de 3 a 6 anys, tal i com va posar de relleu Casellas, es posa de manifest que Vic és una ciutat que “s’ocupa de l’infant i que n’ha fet prioritat. Una ciutat que valora el seu contingut, el seu valor co m a ciutadà de primer ordre, que el respecta i que s’hi vol apropar perquè és conscient que aquest Infant ens dóna l’oportunitat de ser millors persones, de fer una ciutat més amable, més humana i més propera”.

És per això que, davant la importància i necessitat de garantir la continuïtat en les transicions educatives entre una i altra etapa, la Comissió 0-6 planteja promoure la reflexió, formació i treball per part dels professionals que treballen en aquesta etapa educativa. Amb una previsió de dos anys de durada, la Comissió vol donar l’impuls necessari que faciliti la construcció d’un diàleg i mirada compartida durant el període de l’educació infantil a la nostra ciutat.

Per fer aquesta tasca, tal i com va plantejar Davoli, la comissió centrarà aquesta tasca en l’anàlisi dels espais, el temps i l’autonomia com a eixos centrals de reflexió que permetran vertebrar un diàleg compartit i, posteriorment, en cas que es consideri necessari, fer un plantejament per a la millora en la metodologia d’ensenyament i aprenentatge a les aules.

L’inici en aquesta tasca de reflexió i debat entorn l’educació dels infants més petits, es va fer a partir de l’experiència presentada per Carolina Vilches i Noemí Trullols, mestres d'Educació Infantil de l'escola El Martinet (Ripollet, Barcelona). Al llarg de la seva intervenció, les ponents van presentar el projecte educatiu, els eixos que fonamenten el seu plantejament, així com la metodologia de treball que, des de fa uns anys, estan implementant al seu centre.

Els i les mestres assistents van conèixer alguns dels eixos que fonamenten el projecte, com és ara el concepte del temps com a estratègia que ajudarà a aprofundir i centrar-se en els aprenentatges, la distribució i accessibilitat de l’espai i els materials que es presenten com a eines que ajudaran al creixement de l’infant, el respecte vers el procés creatiu de l’infant, el paper i actitud de l’adult davant l’aprenentatge dels nens/es, les relacions entre els mateixos nens i nenes, entre d’altres.

Durant la segona part de la sessió els assistents es van distribuir en grups per tal de reflexionar i debatre sobre alguns aspectes que s’havien tractat en la primera part, moment en què es va poder parlar de la realitat que actualment estan vivint les escoles, algunes de les dificultats que es troben al dia a dia, així com algunes de les potencialitats de què disposen.

Tal i com va assenyalar Casellas, la comissió 0-6 esdevé “espai de parada, de reflexió per observar-nos com a persones i com equip, un espai per a l’expressió, la comunicació i el posar en valor, un espai d’obertura a noves mirades, per detectar i trobar aquells aspectes clau que poden donar coherència i continuïtat a l’etapa 0-6, un espai que promourà l’engrescament, la motivació, l’atreviment i, perquè no, la transformació”.