El ple municipal de Vic aprova les dedicacions, retribucions dels càrrecs electes i els càrrecs eventuals

Ahir a la tarda va tenir lloc el ple municipal del mes de juliol que va constar de 36 punts de l’ordre del dia i en el que es van debatre 4 mocions. La sessió ordinària va tenir una durada de quatre hores .

Els punts que van aixecar més debat entre els dife
rents grups municipals va ser la creació de llocs eventuals i les dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes. En el primer cas en aquesta legislatura inclou la creació de 5 perfils de treballs que es concreten amb: un assessor interdepartamental de l’Ajuntament i l’alcaldia; un assessor en Comunicació i Protocol; un assessor de Cultura i Promoció de la Ciutat; un assessor en temes socials; i un assessor de Fires i Mercats de dedicació del 50%. El següent punt de l’ordre del dia va consistir en nomenar el gerent de l’Institut Municipal d’Esports, figura que coordina i aquest organisme autònom i que en aquest cas l’executarà Miquel Duran com ho havia fet en els darrers vuit anys. Segons la regidora de Recursos Humans, Susagna Roura, “aquests càrrecs eventuals suposen 219.500 euros anuals, cost que es veu minimitzat respecte la passada legislatura amb 126.233 euros anuals (disminució del 36,51% respecte l’anterior legislatura); i es passa de 9 a 6 càrrecs i un d’aquests amb dedicació al 50%”. Tots ells amb una retribució anual bruta de 39.000 euros a excepció de la figura interdepartamental de 44.000 euros anuals i l’assessor de fires i mercats, a jornada parcial, amb 19.500 euros anuals. Roura també va posar de relleu que “amb aquests càrrecs busquem els perfils més adequats per cadascun dels llocs de treball i sense menysprear la figura dels funcionaris de l’Ajuntament”. En aquests mateixos punts la posició de Capgirem Vic, defensada per la regidora, Sara Blázquez, va exposar que “apostem per eliminar els càrrecs de confiança i que aquests estiguin ocupats per funcionaris propis del consistori”. Per la seva banda, Arnau Martí (Vic per a Tots) va remarcar que el codi ètic de la seva formació política, i tot i no mostrar-se en desacord amb aquestes figures, “reivindica una restricció dràstica del nombre de personal eventual i tal i com portaven en el seu programa electoral proposaven una rebaixa de 9 a 3”. Des de l’òptica de Plataforma Vigatana, Josep Anglada, es va mostrar en contra d’aquests punts, ja que va afirmar que “les retribucions econòmiques són exagerades i allunyades de la realitat”. El punt es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern (CiU/Rcat i PSC); l’abstenció d’ERC-SOM Vic i els vots en contra de Capirem Vic, Vic per a Tots i PLV. D’altra banda, un altre dels punts en què es va allargar el debat va ser les dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de l’Ajuntament de Vic. En aquest dictamen es va aprovar, tal com ja s’havia anunciat, que dels 10 càrrecs electes de l’equip de govern; 6 seran remunerats i les dedicacions oscil•len del 60 al 95% i els Segons la regidora de Recursos Humans, Susagna Roura “en aquest apartat l’Ajuntament de Vic també veu reduïda aquesta partida amb un 43,79% respecte l’anterior legislatura; doncs hi ha 6 càrrecs electes que rebran retribució, 2 menys que l’anterior mandat”, va afirmar. Roura va exposar la suma total de les retribucions és de 200.537 euros i va recordar “que tots ells estan per sota la llei RSAL”. Així l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, percebrà 46.537,65 euros bruts anuals; la segon tinenta d’alcalde i regidora delegada de l’àrea de Promoció de la Ciutat, Susagna Roura, 30.800 euros; la tercera tinenta d’alcalde i regidora delegada de l’àrea de Territori, Fabiana Palmero, 30.800 euros; el 5è tinent d’alcalde i regidor delegat de l’àrea d’Economia i Serveis, Antoni Serrat, 35.200 euros; el 6è tinent d’alcalde i regidor delegat de l’àrea d’alcaldia i Social, Àlvar Solà, 26.400 euros; i el regidor delegat de Joves, Esports i Habitatge, Josep M. Roca, 30.800 euros anuals bruts. En aquest punt els grups de l’oposició, a excepció d’ERC-SOM Vic, van coincidir que estaven en contra d’aquestes retribucions, que segons el seu criteri estaven allunyats de la realitat. Aquest punt, doncs, va ser aprovat pels vots de l’equip de govern i ERC-SOM Vic; i el vot contrari de Capgirem Vic, PLV i Vic per a Tots. (Properament es podrà veure publicada tota aquesta informació al portal de la transparència de www.vic.cat).

La sessió plenària també va donar llum verda a un projecte que vol donar resposta a una demanda constant de les entitats socials i veïnals. Ens referim a que l’Ajuntament de Vic disposarà d’un espai comú amb l’objectiu d’emmagatzemar diferents recursos propis i aliens i que es trobarà situat al sector de Can Codina. De fet, el ple d’ahir va aprovar diferents tràmits burocràtics amb aquest sentit i que tots ells van ser aprovats per unanimitat.


Altres punts tractats:

Els primers dos punts de l’ordre del dia van consistir en donar compte de l’informe de morositat del primer i segon trimestre de l’any 2015 de l’Ajuntament de Vic i dels dos organismes autònoms: Institut Municipal d’Esports i el de Fires i Mercats. Seguint en aquest àmbit de tresoreria de l’Ajuntament de Vic els següents dos apartats que es van exposar van fer referència en donar compte de l’informe del període mig de proveïdors del primer i segon trimestre de 2015.
Un dels punts que es va aprovar va ser la regulació pel desenvolupament de les sessions plenàries que delimita la durada de les intervencions que ja s’havia acordat en la passada legislatura, però les diferents formacions polítiques van mostrar-se partidàries a treballar per un ROM definitiu.
S’aproven les festes locals al municipi de Vic per l’any 2016 que correspondran els dies 24 de març – dijous de Setmana Santa- i 5 de juliol – Sant Miquel dels Sants.
Es declara deserta la licitació per a la construcció d’un dret de superfície sobre les finques municipals situades al carrer Josep M. Guix Farreres, s/n i al carrer Ramon Masferrer Solà, 8. En aquest punt, el regidor Toni Serrat va explicar que des de l’Ajuntament de Vic s’està contemplant la possibilitat d’enderrocar aquesta estructura i poder tractar amb els veïns de la zona quin ús se li pot donar en aquest espai.

Nomenaments de representants a diferents corporacions i fundacions vinculades a l’Ajuntament de Vic:

Els següents punts van consistir en donar compte de delegacions a presidències, vicepresidències i representants de diferents corporacions vinculades amb l’Ajuntament de Vic.

En el cas de l’Associació Rutes del Romànic el ple municipal va donar compte del nomenament a la regidora de Turisme, M. Carme Bover com a representant de la corporació i en el cas de la Fundació Embat Cultural es va designar Just Palma i Lluís Corominas com a membres del seu patronat. El ple també va donar compte del nomenament del regidor Josep Arimany a la Junta General de Creacció.

La sessió plenària també va servir per nomenar el regidor d’Esports, Josep M. Roca com a president de l’Institut Municipal d’Esports (IME) i el regidor de Món Rural i Medi Ambient, Josep-Ramon Soldevila com a vicepresident de l’organisme. A la vegada, es van nomenar els membres de la junta d’aquest organisme els regidors: Josep-Ramon Soldevila (CiU/Rcat); Josep Lluís Garcia (ERC-Som Vic); Sara Blázquez (Capgirem Vic); Benjamí Dòniga (PSC); Josep Anglada (PLVI) i Arnau Martí (Vic per a Tots).

D’altra banda, i en el cas de l’Organisme de Fires i Mercats (OFIM) estarà presidit pel regidor Benjamí Dòniga i Josep M. Roca assumirà la vicepresidència. En aquest apartat també es van designar els membres d’aquest organisme. A nivell de polítics formaran part d’aquest organisme: M. Carme Bover (CiU); Antoni Serrat (CiU); Josep-Ramon Soldevila (CiU/Rcat); Joan Ballana (ERC-SOM Vic); Marc Barnolas (Capgirem Vic); Josep Anglada (PLVI); i Arnau Martí (Vic per a Tots). D’altra banda, i a nivell privat i amb l’objectiu d’afavorir la representació dels diferents sectors econòmics que es promouen des de fires i mercats es van designar: Toni Deseuras; Montserrat Rovira; Roger Noguer; Josep Puigdollers; Joan Naudó; Núria Macià i Bernat Pujol.

Pel què fa la Fundació Universitària Balmes i tal com es va acordar el passat ple del dia 1 de juliol, el regidor Josep Lluís Garcia (ERC-SOM Vic) entra com a membre d’aquest patronat, junt amb Joan Coma Roura (Capgirem Vic) i Josep Arimany (CiU) que ja en formen part.

També es va nomenar al regidor de Benestar i Família, Àlvar Solà (CiU) al Patronat de la Fundació Privada Col•legi Sant Miquel dels Sants.

El Patronat de la Fundació Privada Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona hi formarà part a partir d’ara l’exregidora de l’Ajuntament de Vic durant la legislatura 2007-2011 pel grup municipal d’ERC, Gràcia Ferrer.

Dins el Patronat de l’Associació de Sant Tomàs-PARMO es va designar l’alcaldessa de Vic, Anna Erra (CiU) com a representant de la corporació.
Es va nomenar la regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero (CiU) i la regidora de Cultura, Susagna Roura (CiU) al Consorci i al Consell del Consorci de Normalització Lingüística respectivament.

Dins el Comitè Local de la Creu Roja es va designar el regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga (PSC).

Un altre dels punts que es va donar compte va ser nomenar el regidor de Món Rural i Medi Ambient, Josep-Ramon Soldevila (CiU/RCat) dins la corporació del Patronat d’Estudis Osonencs.

Dins la corporació a l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la regió Metrapolitana de Barcelona (AMTU) es va designar el regidor de Serveis, Antoni Serrat (CiU) i com a suplent el regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga (PSC).

Pel què fa la corporació del Consorci Alba-Ter es va designar el regidor de Món Rural i Medi Ambient, Josep-Ramon Soldevila (CiU/RCat)

En la corporació de la junta de govern del Museu Episcopal de Vic es va nomenar la regidora de Cultura, Susagna Roura (CiU) i l’exregidor d’ICV-EUiA, Xavier Tornafoch.

A l’Agrupació de Defensa Forestal Font Freda es va designar el regidor de Món Rural i Medi Ambient, Josep-Ramon Soldevila (CiU/RCat).

Es va nomenar el regidor de Serveis, Antoni Serrat (CiU) a l’empresa Depuradores d’Osona, S.L.

A partir d’ara formarà part al Consell d’Administració d’Osona Turisme la regidora de Turisme, M. Carme Bover (CiU).

Pel què fa als consells escolars, Benjamí Dòniga (PSC) entrarà a formar part del consell escolar de l’Institut de Vic; Josep M. Roca (CiU) a l’institut Jaume Callís; i Fabiana Palmero (CiU) a l’Institut La Plana.

MOCIONS:

A/ Moció presentada per ERC i Vic per a Tots per a la contractació immediata de personal laboral pel Servei de Mediació Comunitària i Agents Cívics. La moció va ser aprovada per unanimitat i tots els grups municipals van coincidir en elevar aquests recursos i/o serveis.

B/ Moció de Capgirem Vic i Vic per a Tots sobre les polítiques fiscals en matèria d’habitatge. Aquesta moció va ser rebutjada.

C/ Moció de Capgirem Vic i Vic per a Tots per la prevenció, denúncia i eradicació del bullyng LGTBIfòbic. Aquesta moció va prosperar tot i que amb algunes esmenes presentades pel mateix equip de govern, en les quals es remarcava que des del servei del VicDones i SIAD Osona ja s’està fent molta feina en aquest àmbit.

D/ Moció presentada per Vic per a Tots i Capgirem Vic sobre els problemes de climatització de l’Hospital Universitari de Vic i en defensa de la Salut Pública. La moció va ser rebutjada.