Superació del llindar d’informació de l’ozó troposfèric a Vic

L’Ajuntament de Vic informa que el 26, 27 i 29 de juliol s’ha superat el llindar d’informació de l’ozó troposfèric a Vic i es preveu que davant de l’onada de calor que estem vivint aquests dies la tendència sigui la mateixa. Aquest llindar, situat en 180 µg/m3, no suposa cap risc per a la salut, per la qual cosa el protocol d’actuació només preveu informar-ne a la població.  
 El fet de respirar una concentració d’ozó de 180 µg/m3 no suposa, en condicions normals, un risc per a la salut. Només les persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica, com poden ser els nens, la gent gran i les persones amb malalties respiratòries poden notar molèsties. Com a mesura preventiva, quan pugen els nivells d’ozó s’aconsella no fer esforços físics o practicar esports a l’aire lliure entre les 12 i les 18 h, sobretot si produeixen fatiga o són de llarga durada.