La majoria dels membres del consistori vigatà s’autoinculpen pel 9N

Ahir a la tarda va tenir lloc el ple municipal de l’Ajuntament de Vic del mes de desembre que va comptar amb 17 punts de l’ordre del dia i 4 mocions i 2 més per urgència, tot i que una d’elles no va prosperar. La sessió plenària d’ahir va tenir una durada de més de 6 hores.
A l’apartat de mocions i com ja han fet altres Ajuntaments la majoria de regidors i regidores del consistori, així com el mateix alcalde, Josep M. Vila d’Abadal s’autoinculpen com a actors participatius de la jornada del 9N i transmeten tot el seu suport al president de la Generalitat i els membres del Govern que han estat imputats per la Fiscalia.
Un dels punts més destacables va ser la pròrroga dels pressupostos de 2014 fins que el nou equip de govern elegit a les pròximes eleccions municipals, previstes el maig de 2015, ho determini. Tal i com va afirmar el regidor d’Economia, Toni Serrat, “es prorroguen els pressupostos per no hipotecar la pròxima legislatura”, a la vegada que va desgranar algunes de les fites aconseguides enguany: serveis socials; ajudes a les AMPA’s; obres de millora; l’increment del percentatge que s’aporta a cooperació i que recuperarà la xifra del 0,7%; l’aposta pels pressupostos participatius; entre altres. Serrat també va explicar la
Comunicació i Protocol de Ajuntament de Vic / Tel. 93 881 59 08 / comunicacio@vic.cat www.vic.cat
rebaixa d’endeutament municipal i amb el propòsit de poder tancar la legislatura per sota del 65%. Aquest punt va ser debatut llargament per part de tots els grups polítics. Josep Anglada i Marta Riera van criticar la pròrroga com una manca de projecte de l’equip de govern. D’altra banda, Iban Lapeira del SI va defensar la pròrroga i els mateixos pressupostos que l’any passat ja hi va donar suport. Jacint Raurell del PSC va exposar que es tracta d’un pressupost contenciós i que aquesta pròrroga és únicament pel què fa les despeses. En representació de la CUP, Nil Puigivila va remarcar que es tracta d’uns pressupostos antisocials. I, finalment per part de PxC, Joan Carles Fuentes va explicar que els pressupostos es prorrogaran tant si es vota a favor com no.
Finalment, l’alcalde va tancar aquest punt agafant la petició de Xavier Tornafoch (ICV-EUiA) i destinant els 100.000€ a priori per la campanya de Vic-Osona, ciutat UNESCO de la gastronomia(ahir mateix es va conèixer que Vic-Osona no ha estat proclamada ciutat UNESCO de la Gastronomia en aquest any 2014) a ajuts escolars i a activar polítiques per fer front a la pobresa energètica. D’aquesta manera, Xavier Tornafoch va canviar el seu sentit del vot, a priori, en contra per una abstenció. Finalment, doncs, la pròrroga va prosperar i es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i SI; el vot en contra per part dels regidors no adscrits i la CUP; i l’abstenció de PxC, PSC i ICV-EUiA.
El ple va debatre altres punts de l’ordre del dia:
La sessió plenària d’ahir va acordar per unanimitat que el pròxim ple municipal de l’Ajuntament de Vic se celebrarà el dilluns, dia 19 de gener de 2015, ja que la data estipulada en un inici, 5 de gener, coincideix en el dia de Reis.
El següent punt de l’ordre del dia va acordar el canvi en el nom “Escola d’Educadors d’Osona” que passa a denominar-se “Vic Lleure, Aula de Formació”, per així evitar malentesos en l’àmbit territorial i competencial, a la vegada que es defuig d’usar un llenguatge discriminatori en matèria de gènere. El servei està ubicat al Vicjove de Vic i va adreçat als professionals del sector.
Un altre dels punts exposats al ple va ser l’aprovació de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal, segons la normativa vigent en matèria de protecció de dades. En aquest cas, tots els grups municipals hi van votar a favor, excepte PxC que es va abstenir.
S’aprova per unanimitat la rectificació de l’acord del passat ple de novembre en referència a la modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Vic de l’any 2014, on hi havia un error de transcripció.
El ple d’ahir també va donar llum verda a la modificació d’unes taxes concretes que es contemplen a les ordenances fiscals. Aquestes fan referència a la contractació d’espais i preus d’entrades del Mercat de Música Viva de Vic, la Fira de la Muntanya, la Fira d’Antiguitats de Vic. D’altra banda, també es contempla la taxa a pagar pel lloguer del recinte firal el Sucre i el lloguer de grades mòbils. A la vegada, també s’ha modificat altres

taxes vinculades a la prestació dels serveis d’assessorament i dels diferents espais del Vitempresa, espai d’integració tecnologia-empresa. En aquest punt totes les formacions polítiques del consistori hi van votar favorablement, a excepció de PxC que ho va rebutjar.
Un altre dels punts a tractar va ser l’aprovació per unanimitat de la bonificació del 95% en la taxa de llicències d’obres al Consorci Hospitalari de Vic per portar a terme les obres de reparació de la teulada de l’edifici de la Ronda Francesc Camprodon.
En el transcurs de la sessió plenària també es va aprovar dos expedients de modificació de crèdit del pressupost 2014: per una banda se suplementa el pressupost de l’Ajuntament de Vic 2014 amb un import total de 931.342€. En aquest cas, i davant la petició d’alguns grups de l’oposició, es va votar de forma separada amb 4 votacions; per una banda l’aportació a l’Atlàntida amb 38.000€; l’aportació als clubs esportius amb un import de 30.000€; l’aportació al Club Atlètic Vic amb una xifra de 15.000€ i que servirà per a fer un treball esportiu als barris de la ciutat; i finalment la resta de la modificació. Totes elles van prosperar favorablement. Va ser en aquest punt i davant algunes crítiques de l’oposició, quan l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal va fer una defensa ferma de les polítiques socials de l’Ajuntament de Vic: “el nostre model de ciutat passa pels serveis socials” i precisament va anunciar, tot i ser un projecte embrionari, la creació del Consell Local de Serveis Socials en el qual hi haurà representació de les entitats socials de Vic i que permetrà conèixer la realitat social, i així, activar polítiques socials adients. A la vegada, i en referència a l’aportació de l’Atlàntida, Vila d’Abadal i el regidor de Cultura, Joan López i Carol van coincidir que “no es pot renunciar a la cultura d’alt nivell i de prestigi” i amb aquesta quantia “es podrà gaudir d’un concert d’una figura de primeríssim nivell com és Jordi Savall i d’un seminari on 70 músics i cantants del món aprendran música catalana medieval”, va matisar el regidor de Cultura.
El següent punt va consistir també en una modificació de crèdit per un import de 15.000 € en el pressupost de l’Organisme de Fires i Mercats. Aquest va ser aprovat per tots a excepció del vot en contra de PxC.
S’acorda aprovar la pròrroga del conveni d’encomana de gestió dels serveis de promoció econòmica de l’Ajuntament de Vic a Creacció, agència d’emprenedoria, innovació i coneixement amb un import de 275.100€ per l’exercici 2015. La promoció es basa en activar actuacions municipals relacionades amb la inserció i la formació laboral, la creació d’ocupació i la lluita contra l’atur; així com impulsar polítiques industrials i d’emprenedoria, entre altres. En aquest punt, el regidor de Promoció Econòmica i Inserció Laboral i president de Creacció, Josep Arimany va destacar que “la clau del bon funcionament de l’agència d’emprenedoria es basa en el treball conjunt i transversal amb la Universitat de Vic”. Aquest punt va ser votat de forma favorable per tots els grups municipals a excepció de la CUP i PxC que hi van votar en contra.
El ple també aprova iniciar l’encomana de gestió a la societat SermuVic per a les obres de modificació i millora del parc “Santi Ylla” que estan quantificades amb un import de
51.708,90€.

En el transcurs del ple també es va aprovar la realització de de les obres per part de SermuVic per modificar, actualitzar i ampliar la fibra òptica de la ciutat. El cost previst per aquesta acció és de 75.231,15€, sense que l’Ajuntament hagi de fer cap aportació econòmica, ja que SermuVic ja disposa del corresponent finançament.
Un altre dels punts que es va tractar va ser l’aprovació de l’ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants que prohibeix el pas dels camions pel nucli urbà, fins i tot aquells que es dirigeixen a polígons industrials del terme municipal de Vic. En aquest cas, el regidor de Convivència i Seguretat, Joan Ballana va felicitar a tot el consistori per poder tirar endavant aquesta modificació després d’acceptar part de les esmenes proposades pels grups de l’oposició. Aquest punt va ser aprovat de forma unànime, exceptuant la posició contrària de PxC.
Arribats en aquest punt, el ple es va aturar per ordre del mateix alcalde, ja que va voler atendre un grup d’una trentena de persones que van exposar a l’alcalde el seu malestar per l’avís de la seva empresa de ser acomiadats. Vila d’Abadal els va escoltar i els hi va dir que ell, de forma personal, adquiria el compromís d’ajudar-los i treballar tots junts amb patronal i sindicats per tal d’arribar a un acord.
S’aprova requeriment de documentació per a l’adjudicació del subministrament de terminals i el seu sistema de geoposicionament, integrats a la xarxa Rescat i destinats al servei de la Guàrdia Urbana.
S’aprova l’encomana a Creacció per l’execució dels treballs relatius al programa de suport als territoris. En aquest punt, el regidor de Pla de Barris, Josep Rafús remarca que amb aquesta encomana es vol millorar la coordinació amb assumptes d’ocupació. Aquest punt va ser aprovat per part de tots els grups municipals, excepte CUP i PxC que hi van votar en contra.
La part dels punts de dictamen es van tancar amb l’aprovació de dues modificacions del POUM.
MOCIONS:
Mocions d’Urgència:
A/ Moció d’urgència davant de l’anunci de l’acomiadament imminent de més de 80 treballadors que treballen a ESFOSA. Es va rebutjar l’urgència, i per tant no es va debatre, ja que el mateix alcalde va aturar el ple per atendre aquestes persones i va adquirir el compromís personal de donar-los-hi suport.
B/ Moció d’ICV-EUiA sobre la privatització dels serveis assistencials de primària a diversos ABS de Catalunya. REBUTJADA.

Mocions:
A/ Moció de CiU, ERC, CUP, PSC i SI de declaració de responsabilitat pel 9N. Aprovada amb els vots a favor de CiU, ERC, CUP, PSC, SI i ICV-EUiA; l’abstenció de Josep Anglada i Marta Riera i en contra de PxC.
B/ Moció de la CUP per tal de regular la no-cessió d’espais municipals per activitats racistes o xenòfobes o feixistes. Aprovada amb els vots a favor de CiU, ERC, CUP, PSC,
ICV-EUiA i PxC i el vot en contra dels regidors no adscrits.
C/ Moció d’ICV-EUiA relativa a la reclassificació professional (C1) dels agents caporals del cos de la policia municipal. En aquesta moció el mateix grup d’ICV-EUiA introdueix una esmena que demana que la proposta s’apliqui en el moment que la llei entri en vigor. Aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de l’abstenció de la CUP.
D/ Moció del SI per tal d’instar al parlament de Catalunya a emprendre les iniciatives polítiques necessàries per la declaració unilateral d’independència. Aprovada tot i que retirant l’autoesmena feta pel mateix SI de donar suport a la llista unitària proposada pel president de la Generalitat, Artur Mas. D’aquesta manera s’aconsegueix sumar el nombre més gran de forces polítiques. La moció va prosperar amb els vots a favor del SI, CiU, ERC,
CUP, Mari Moyano (PSC); amb els vots en contra d’ICV-EUiA, Jacint Raurell (PSC), PxC i Marta Riera i Josep Anglada.
Finalitzades les mocions, l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, va explicar que davant la llarga durada de la sessió (6 hores) l’apartat de preguntes es respondrien degudament per escrit.
Publica un comentari a l'entrada

Comentaris