Excés de pes i obesitat

La societat actual ha passatd’una dieta tradicionalbasada en el consum defruites, verdures, llegums i altres menges altes enproteïnes a tenir una dieta completament desequilibrada en la qual predominen
els aliments precuinats, elsenvasats, els que porten excés desucre, greixos, sal i farines refinades.
Si a aquest canvi alimentari hi sumemla falta d’exercici físic, el nostre cos respon amb excés de pes o obesitat.
Aquests problemes de pes solenportar implícits altres problemes de salut com diabetis, hipertensió, cansament,colesterol, etc. Una dieta desordenada, en la qualmanquen la fruita, els cereals (integrals
especialment), la verdura i lesproteïnes de qualitat provoca desequilibrisen el nostre cos que, a la llarga, ens poden passar factura.
“Problemes de salut com: diabetis, hipertensió, cansament, colesterol...”

Apuntem les següents recomanacions:
1- Fer entre 4 i 5 àpats al dia.
2- No saltar-se cap àpat.
3- Beure 2 litres d’aigua al dia.
4- Evitar qualsevol producte processat, envasat i precuinat.
5- Realitzar alguna activitat física diària o bé entre 3 i 4 cops a la setmana.
6- Intentar ajustar al màxim el consum de calories que es necessiten cada dia.
7- Evitar picar entre hores.
8- Augmentar el consum de verdures, fruites i proteïnes vegetals.
9- Respectar les hores de descans i dormir adequadament durant la nit per tal de portar a terme tots els processos de regeneració del nostre cos.
10- Evitar al màxim el consum d’alcohol.
Aquestes són algunes de les recomanacions que us deixem des d’Essència; sabem que no son cap
novetat, però no ens cansem de repetir-les per tal de fomentar un estil de vida saludable.
Us recordem els nostres tractaments RXZ ,remodelació corporal per zones i el tractament mesodrenabòlic per remodelar el nostre cos i alhora perdre pes.
També oferim un servei de dietespersonalitzades. Deixa que t’ajudem a aconseguir els teus objectius. Encara
hi ets a temps!
Essència, centre
d’estètica científica
Av. Olímpia, 7 (baixos)
08500 - Vic
Barcelona
Tel.: 93 883 66 70
www.essencia.cat
Publica un comentari a l'entrada

Comentaris