• Notícies d'última hora

  VIC FM

  Elisabet Jorquera Procuradora dels Tribunals de Vic

  Què és un procurador
  dels Tribunals?
  Aquesta és la pregunta
  que m’han fet més vegades
  a la vida! El procurador
  és un professional liberal, llicenciat
  en dret que s’ha especialitzat
  concretament en el dret processal. El
  dret processal és aquell que regula un
  procediment judicial, que contempla
  quins són els terminis per presentar
  un escrit, un recurs, o bé com es procedeix
  davant d’una resolució judicial.
  És difícil explicar la professió davant
  de les persones que desconeixen el
  món del dret, però jo la defineixo moltes
  vegades fent una comparació amb
  la medicina. Una persona estudia la
  carrera de medicina i quan acaba pot
  ser metge de capçalera o especialitzar-
  se en alguna de les branques de
  la medicina general. Així mateix, el llicenciat
  en dret pot especialitzar-se en
  l’advocacia o en la procuradoria. Si, a
  més, estudia oposicions, pot accedir
  a altres professions com la de notari,
  jutge o secretari judicial.
  - Quina diferència hi ha, per
  tant, entre l’advocat i el procurador?
  Les dues professions comporten ser
  llicenciat en dret.
  L’advocat és qui
  defensa el cas del
  client i el procurador
  qui el representa i
  agilitza i dóna impuls
  al procediment,
  qui dóna la cara en
  representació del
  client davant del jutge
  i del funcionariat i
  també és la mà dreta
  de l’advocat.
  Per tal que m’entenguis, l’advocat
  es qui estudia el cas, qui el prepara,
  qui defensa el seu client davant del
  jutge i parla el dia del judici. El procurador
  es qui presenta la demanda
  redactada per l’advocat, presenta tots
  LA FRASE
  “S’ha de valorar molt la feina
  d’un jutge el qual ha de mirar
  de ser el més imparcial
  possible quan els propis interessats
  no han sabut arreglar
  els seus problemes sols.”

  els escrits i rep totes les notificacions
  del cas, les llegeix i actua segons el
  que s’escau en cada cas. Per exemple,
  si rebo una notificació d’un client
  que ens dóna el termini de 3 dies per
  citar testimonis pel judici, jo li trasllado
  a l’advocat i redacto l’escrit sol·licitant
  els testimonis que l’advocat vol i que
  necessitarà el dia del
  judici per defensar el
  seu client i portar a
  terme la seva estratègia
  processal.
  -Es pot exercir
  les dues professions
  a la vegada?
  Actualment no.
  Existeix incompatibilitat
  entre la feina
  d’advocat i procurador i els codis
  deontològics ho prohibeixen. Ara bé,
  en breu podria publicar-se una llei
  que permetria la compatibilitat entre
  professions, de manera que l’advocat
  podria exercir de procurador i a la inversa.
  -Això és una bona o una mala
  notícia?
  Personalment, considero que és un
  invent. S’ha de veure com funciona.
  Tenir un procurador que representa
  el client és pràctic i ajuda a
  agilitzar el procediment i a controlar
  l’expedient. Si eliminen la incompatibilitat
  i l’advocat decideix portar íntegrament
  els temes, tindrà doble feina
  i doble responsabilitat. I el procurador
  que vulgui exercir d’advocat, exactament
  igual. En el meu cas, jo no voldria
  exercir d’advocada. Ja tinc prou
  pressions amb una sola feina. Si mai
  canviés de feina, em dedicaria a una
  professió amb no tants maldecaps o
  obriria una herboristeria, o em faria
  mestra de nens petits, amb tot el respecte
  a les mestres, que sé que també
  tenen molta feina.
  -Què comportaria aquesta duplicitat
  professional a la persona
  que ha de portar un cas
  al jutjat?
  Per una banda, per al client podria suposar
  algun problema en el seu expedient,
  com lentitud o manca de recepció
  d’alguna notificació, la qual cosa
  seria molt greu, perquè es pot perdre
  un cas si les notificacions no són llegides
  pel professional. I per altra banda,
  econòmicament, potser el plet valdria
  menys diners si no s’haguessin
  d’abonar els honoraris del procurador.
  Tot i així, en augmentar la feina i la
  responsabilitat, l’advocat es veuria
  obligat a augmentar els seus honoraris.
  Per tant, s’acabaria pagant el
  mateix.
  -Així, doncs, seria contraproduent?
  No. Seria una revolució del sistema
  judicial que, un cop s’estabilitzés,
  potser acabaria funcionant millor.
  Però com tot invent, pot funcionar o
  no.
  -Des de quan exerceixes de
  procuradora a Vic?
  Ara farà 4 anys. Vaig començar el dia
  del meu aniversari de l’any 2011.
  -Tinc entès que ets la procuradora
  més jove de Catalunya?
  Ara ja no! Ho era, vaig jurar el meu
  càrrec amb 23 anys.
  -Alguna anècdota divertida
  que t’hagi succeït a la feina?
  Malauradament, no hi ha massa coses
  divertides en aquesta professió…
  però potser el que més gràcia em va
  fer és portar la separació i la recon
  ciliació de la mateixa parella. Alguna
  bona notícia de tant en tant!
  -Es cometen molts delictes?
  Més dels que m’imaginava.
  -I augmenten els casos de
  desnonament?
  Estan a l’ordre del dia, però potser
  s’ha estabilitzat la situació. Els divorcis
  i els desnonaments, així com les
  execucions hipotecàries són el que
  més col·lapsa el sistema judicial.
  -Creus en la justícia?
  Justícia és una paraula molt abstracta:
  el que és just per a uns no
  ho és per als altres. La justícia que
  imparteix un jutge consisteix a donar
  solucions als casos en què les dues
  parts no l’han sabuda trobar. S’ha de
  valorar molt la feina d’un jutge, el qual
  ha de mirar de ser tan imparcial com
  sigui possible quan els propis interessats
  no han sabut arreglar els seus
  problemes sols. Fora dels jutjats, si la
  gent volgués, es podrien fer les coses
  més justes encara, però els humans
  ens compliquem la vida. Crec en una
  justícia diferent de la que s’estudia a
  la carrera de Dret.
  -Què recomanaries a una persona
  que estigui immersa en
  un procediment judicial actualment?
  Recomanaria paciència ja que els
  processos judicials són lents, i que
  mirés de fer el possible per arribar a
  una solució extrajudicial amistosa.

  ELISABET JORQUERA
  MESTRES
  Procuradora dels Tribunals
  www.jorquera-procuradora.com

  Butlletí de Notícies

  Noticies

  Ultima setmana

  Cultura

  Vota al VIGATA DE L'ANY 2O18

  Oci