Vic Comerç presenta el cens de l’activitat comercial del Remei-Estadi

El Remei es mostra com un barri d’alta densitat comercial, de proximitat i autosuficient i representa el 20% de l’activitat comercial de Vic. Un 20,9% de l’activitat comercial de la zona és d’origen immigrant i es dedica sobretot als basars, hostaleria i alimentació

Ahir al  migdia es va presentar el primer baròmetre de l’activitat comercial del Remei-Estadi. Per aquest acte va comptar amb la presència de Pere Trasserra, president de Vic Comerç, Toni Brachs, vice-president de Vic Comerç i president de Remei-Estadi, Anna Erra, Regidora de Comerç, Roger Noguer, gerent de Vic Comerç i dos membres de la junta del Remei Estadi.
Noguer va presentar l’estudi basat amb la mateixa metodología que el que s’ha treballat pel centre de Vic:  amb una delimitació de carrers i un cens sectoritzat de tota l’activitat comercial de l’àrea. Segons Noguer “incorporem el Remei-Estadi com a objecte d'estudi per veure el comportament de l'altre eix comercial de la ciutat i tenir una millor fotografia de la seva realitat”. I va afegir que “l’any que ve tindrem la possibilitat de comparar les dades amb les d' aquest any i veurem els moviments d'obertures i tancaments que s'han seguit comercialment parlant”.
Pel vice-president de Vic Comerç i president de l’Ucre, Toni Brachs “per nosaltres està sent molt positiu formar part de la Federació de Vic Comerç perquè, entre d'altres, ens està donant més visibilitat. Presentar aquest estudi sobre la tipologia de comerç que tenim al barri n’és un bon exemple”. Aquest estudi també reconeixina que l’ha sorprès ja que  “la nostra percepció com actors del barri era que el comerç immigrant semblava predominar, però la realitat hem vist que no és així”.
Per Anna Erra, “hem de saber mantenir la vida del comerç perquè hi hagi vida al barri, ser capaços de dinamitzar i captivar els veïns perquè es quedin a comprar a les botigues de proximitat. Podem treballar amb aquestes dades concretes per tenir una visió conjunta i ens comprometem d’aquí 1 any a millorar aquests resultats. L’objectiu del baròmetre és tenir una visió d’aquests locals ocupats, crear activitat als carrers i fer que es compleixin els requisits que la gent demana com tenir varietat de productes”.

Conclusions destacades:
BARRI AMB FUNCIÓ DE PROXIMITAT PERÒ AUTOSUFICIENT
Serveis i quotidià alimentari, els sector més presents.
Barri autosuficient i amb oferta comercial bastant equilibrada amb presència de la majoria de sectors comercials.
EIXOS COMERCIALS MOLT DEFINITS
L’Eix comercial del Remei-Estadi representa pràcticament el 20% de l’activitat comercial de tota la ciutat. L’Eix de Vic Centre conforma el 63%: Més del  80% del comerç de la ciutat està implantat en aquestes dues zones.
ALTA DENSITAT COMERCIAL AMB DISPERSIÓ
Al barri del Remei-Estadi hi ha de mitjana 1 comerç x cada 39 persones. En canvi, al centre ciutat toca 1 comerç  x cada 57 persones.
Dispersió dels 15 carrers que formen l’eix comercial de Vic Sud només hi han dos carrers amb menys d’un 10% de desocupació.
Model malla:  Malgrat la dispersió, els comerços es localitzen de manera relativament regular i homogènia al voltant de tota la trama de carrers, que és el que respon millor a un model de comerç de proximitat.

DESOCUPACIÓ DE LOCALS
Al Remei hi han 63 locals buits, que representen un 21,5% dels locals de barri. Al centre un 12%.
IMMIGRACIÓ
Un 20,9% de l’activitat comercial és d’origen immigrant i es dedica sobretot als basars, hostaleria i alimentació.
El col·lectiu xinès és el més representatiu comercialment al barri amb 19 comerços i pràcticament la meitat del sector hostaler del barri és immigrant.
 En termes d’auto oferta i demanda, hi ha un 20,9% de comerços immigrants que subministraria al 36,5% de la seva població.

Ja es pot trobar tota la informació penjada al web de consulta www.vicreactiva.cat
Publica un comentari a l'entrada

Comentaris